Intensief Case Management

Ze komen veelvuldig in aanraking met de politie, vertonen agressief gedrag, maken veel ruzie, hebben schulden, kampen met een verslaving. Sommige jongeren hebben, vaak na een lange negatieve geschiedenis met o.a. instanties, ouders, school en relaties, de hoop op een goede toekomst verloren. Een reguliere aanpak is niet voldoende om hen te helpen. wmo radar zet daarom de ICM-medewerker in, die samen met de jongere op zoek gaat naar nieuw perspectief.

ICM-medewerker kleurt buiten de lijntjes

De ICM-medewerker (ICM staat voor intensief casemanagement) is een daadkrachtige en vasthoudende hulpverlener, die naast de jongere staat en kijkt wat hij nodig heeft om verder te kunnen in zijn leven. De focus ligt daarbij op mogelijkheden, ambities en talenten in plaats van (de oorzaak van) problemen. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de jongere, zonder hem voor te schrijven wat hij zou moeten doen. De jongere is tenslotte de specialist van en regisseur over zijn eigen leven. Zo ontstaat een werkrelatie waarin samen met de jongere naar oplossingen en gedragsalternatieven gezocht wordt. Deze zoektocht raakt competenties, spreekt eigenwaarde aan en roept trots en hoop op.

Specifieke aanpak jongerenproblematiek 

De ICM-medewerker pakt een scala aan vragen en onderwerpen met betrekking tot de jongere op, maakt daar een goede analyse van en maakt waar nodig verbinding met andere dienstverleners. Daarnaast stelt hij eisen aan de gemaakte afspraken en spreekt hij de jongere aan op zijn (straat- en survival)gedrag. De ICM-medewerker bezoekt de jongere in zijn eigen omgeving, bijvoorbeeld bij hem thuis, op straat, of op school. Hij mobiliseert zijn netwerk (zoals ouders, vrienden, familieleden, voetbaltrainer), gaat erop af en schuwt het niet om op zoek te gaan naar een drang- en dwangkader als hulpverlening onvoldoende op gang komt. Kenmerkend voor de aanpak van de ICM-medewerker is dat hij transparant is naar de jongere, zijn netwerk en samenwerkingspartners. Hij benadert de jongere met empathie, respect, warmte, oprechtheid, duidelijkheid en vooral ook geduld.

Kleine stappen, groot resultaat

In de praktijk blijkt dat met kleine stappen grote resultaten te behalen zijn. Samen met de jongere stelt de ICM-medewerker daarom korte en haalbare doelen op. Zo werken ze samen toe naar langetermijndoelen. Verandering is een proces. De ICM-medewerker weet dat dit proces gepaard gaat met tegenslagen, dilemma’s en vallen en opstaan. Als de jongere in moeilijke tijden terugvalt in oud gedrag, steunt hij hem in het hervinden van zijn focus op de toekomst. De ICM-medewerker is in staat om duidelijk grenzen te stellen, zonder de jongere af te wijzen. Zo voorkomen we dat hij structureel vervalt in survivalgedrag.

Buiten de lijntjes

Voor de specifieke aanpak van jongeren die de hoop op een goede toekomst hebben verloren, is het nodig dat de ICM-medewerker ruimte neemt in procedures en regels. Uiteraard werkt hij binnen de afgesproken (wettelijke) kaders en werkprocessen, zoals de tijdsfases voor het opmaken van ondersteuningsplannen, intake, VAI en ZRM. Daarnaast kleurt hij buiten de lijntjes. Immers, als een reguliere aanpak zou werken, dan was de problematiek van deze jongeren niet opgelopen tot wat nu vaak aan de hand is. Een andere aanpak is gerechtvaardigd om succes te kunnen behalen.

Delen

Meer thema's