wmo radar > Beloftevolle Praktijken

Beloftevolle Praktijken

De ketensamenwerking voor maatschappelijke ondersteuning in de wijk

Sociaal investeren in preventie en herstel

Preventie en herstel staan binnen het welzijnswerk volop in de belangstelling. De aandacht richt zich op een positieve gezondheid, het versterken van veerkracht, het benutten van eigen talenten en/of contact zoeken met lotgenoten. Sociaal werkers weten bewoners – in een kwetsbare situatie – te vinden en verbinden om ondersteuning te bieden, participatie te bevorderen of problemen te verlichten.

Domein overstijgende samenwerking

Wmo radar, Werkcentrum Pluspunt, Stichting Voedseltuin Rotterdam, Reakt en het CVD werken intensief samen aan de ontwikkeling en organisatie van de maatschappelijke ondersteuning in de wijk. Daarvoor werken we vanuit een integraal en lerend perspectief samen aan beloftevolle praktijken voor bewoners in een kwetsbare situatie gericht op preventie, herstel en participatie.

 

Duurzame ondersteuning

Met de bewoner vinden we oplossingen die positief bijdragen aan de duurzame ondersteuning. We bieden wat nodig is om de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en veiligheid van de bewoner te versterken. Daarvoor kijken we naar het totaalbeeld en bevorderen de domeinoverstijgende samenwerking tussen welzijn, zorg en het wijknetwerk. En door het lerende karakter van deze samenwerking kunnen we onze krachten en expertise nóg beter bundelen.

 

Integraal perspectief

Dankzij onze verschillende achtergronden kunnen we uiteenlopende programma’s aanbieden: van zorg tot welzijn, van dagbesteding tot vrijwilligerswerk en van werkend leren tot lerend werken. Deze programma’s komen het best tot hun recht in de wijk. Dat is immers de plek waar individuele zorg verbonden kan worden met maatschappelijke participatie. In onze programma’s integreren we zorg, welzijn, educatie, vrijwilligerswerk, stadslandbouw en maatschappelijk initiatief.

De drie beloftevolle praktijken zijn beloftevol op:

✔ Individueel niveau: de praktijken vergroten de ontwikkelkansen, gezondheid, leefsituatie en maatschappelijke positie van de deelnemers;

✔ Organisatieniveau: de praktijken versterken en verbreden het aanbod van de maatschappelijke ondersteuning in de wijk;

✔ Wijkniveau: de praktijken creëren verbinding in de wijk en maatschappelijke initiatieven met, voor en door de wijk.