Kwartaalrapportage 1: verbinden moet

maandag, 13 april 2015

Han Paulides:
verbinden moet, verbinden doet goed

MeeDoen is de leus waarmee we 2015 zijn gestart. >>Deze kwartaalrapportage geeft je een blik op de programma’s en activiteiten die we samen doen met bewoners, vrijwilligers, stagiaires, wwb-ers, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en lotgenoten in het centrum van Rotterdam. De verbinding tussen wijkteams en wijknetwerken is iets wat moet en wat goed doet. Alleen door samen te werken kunnen we doelen behalen. Daarom drie mooie casussen hoe we daar in Rotterdam centrum vorm aan geven.

 

Wijkteam en wijknetwerk werken samen

Vanuit Radar Wmo diensten zijn in Rotterdam centrum drie medewerkers actief in het wijkteam. Gemma, Nicole en Jannie vertellen: 'Sinds 1 januari is het Wijkteam Centrum actief als integraal team. Veel is nog onbekend en we nemen de tijd om dit als wijkteam te onderzoeken. Welke wegen moeten we bewandelen, wat zijn de mogelijkheden binnen de wijk... De bewoners moeten zo kort mogelijk door een professionele hulpverlener geholpen worden. En we willen de bewoner in zijn eigen kracht zetten. Hiervoor heb je een wijkteam en een stevig wijknetwerk nodig. Samenwerken is nodig om doelen te behalen.'

 

Hieronder vind je drie cases over de samenwerking tussen het wijkteam en Radar als wijknetwerk.

 

1) Een jongere escaleert binnen het gezin

Een casus die het wijkteam aangemeld krijgt via de politie. Thuis is de situatie onhoudbaar. De jongere gaat niet naar school, heeft geen werk en inkomen en dreigt te criminaliseren. Na een gesprek met hem blijkt hij weinig toekomstperspectief te hebben. De jongen wordt geïntroduceerd bij het VSV traject (vroegtijdige schoolverlaters) van Radar. Radar gaat aan de slag voor wat betreft werk, scholing en huisvesting. Het wijkteam blijft betrokken op de gebieden middelengebruik, zorg om het psychisch welzijn en om de ouders te ondersteunen.


2) Een oudere dame meldt overlast van haar buren

Een casus die het wijkteam aangemeld krijgt via de politie. De dame geeft aan last te hebben van de laptop van haar buren. Tevens geeft zij aan dat een junk haar aardappelen injecteert met water. Mevrouw lijkt ernstig in de war. Uit een gesprek blijkt dat zij eenzaam is. Zij heeft geen familie meer en geen persoonlijk netwerk. Na een aantal weken contact met een medewerker van het wijkteam lijkt deze mevrouw minder in de war. Zij geeft aan behoefte te hebben aan contacten buitenshuis. En wordt geïntroduceerd binnen het wijknetwerk. Bij “de Pollepel”, een kookproject van Radar, gaat zij 1 keer per week mee eten. Ook wordt er door Radar een vrijwilliger gezocht om samen met haar iets te ondernemen. De verwachting is dat, door het uitbreiden van haar netwerk, de professionele hulpverlening in de loop van de tijd afgebouwd kan worden.

 

3 ) Een jong gezin kampt met schulden, er dreigt een huisuitzetting

Een casus die het wijkteam aangemeld krijgt via de vraagwijzer. De moeder van het gezin is door de financiële problematiek overbelast. Het wijkteam zorgt ervoor, in samenwerking met de woningbouwvereniging, dat de uithuiszetting wordt opgeschort en meldt het gezin aan bij de financiële ondersteuning van Radar. Deze gaan met het gezin aan de slag om de schulden te inventariseren om en om haar vervolgens toe te leiden naar de Kredietbank. Er zijn geen financiële middelen om de kinderen in het gezin activiteiten aan te bieden buitenshuis. De kinderen worden aangemeld bij het zwemproject, georganiseerd door Radar. De lessen zijn goedkoper. Vanuit wederkerigheid betekent dit wel dat Radar van de ouders verwacht dat zij meehelpen met bijvoorbeeld promoten, administratie of hulp tijdens de zwemlessen.

 

>>Download de kwartaalrapportage van het eerste kwartaal: met aansprekende verhalen, de resultaten en ontwikkelingen van Radar in het centrum van Rotterdam.

 

Delen

meer artikelen

Project Startbaan helpt Rotterdamse jongeren weer op weg Project Startbaan Jong 010 Overschie juni FEEST: Opening PrachtHuis Jongeren in Huis van de Wijk leren al doende de taal Hoe krijg je meer Powerrrr in Tussendijken? Financiële ondersteuning opent bijzondere deuren Welzijnswerk is geven en ook ontvangen Liefde uitdragen voor je kind hoe doe je dat? Hoe Rosario zijn leven verlicht Het is een rare tijd Radar TV - uitzendingen We kunnen heel veel samen oplossen Dat is óók Afrika Interview met Marijke de Vries over eenzaamheidsaanpak Dementie vangen met levensverhalen Hoogkwartierbewoonster aan het woord Hoe zou je het vinden om je netwerk uit te breiden? Gedicht over seksueel grensoverschrijdend gedrag Van eigen kracht naar eigenaarschap De route van het ontmoeten Vrijwilligerswerk levert mij eigenwaarde op Moeder en zoon dialogen Valentijn is er voor iedereen Een mooie opstap naar werk Jo-Enna haar kijk op Vreedzaam SROI...regels van de overheid zeker!? Hoe sterker ouderen zijn hoe beter Vrijwilligers werven vrijwilligers Voetbaltournooi op Daan Blij veldje Met Omroep Max door Overschie