Werk aan de kade

De vraagstelling

Wat doe je met een wijk waar veel jongeren zijn? Waar jongeren crimineel gedrag vertonen en dealen. Waar ze op straat hangen en bewoners en ondernemers tot last zijn?

Onze oplossing

Je begint met Werk aan de Kade

En je laat ondernemers en  jongeren de handen inéén slaan.

 

Richard de Boer is ondernemer en voorzitter van de winkeliersvereniging. Zijn schoenenwinkel Richard Shoes zit aan de Westkruiskade. Richard schetst de situatie van zes, zeven jaar geleden. ‘De criminelen, jongeren die drugs dealden, hadden de straat in de hand. Niemand wilde zich met die ellende bemoeien. Doordat ondernemers, bewoners en politie de handen ineen sloegen, ontstond er een kentering.

In deze fase ontstond het contact tussen Richard en Wmo Radar en uit de ideeën groeide Stage aan de Kade. Onder deze noemer, wist hij in anderhalve maand tijd 50 bedrijven te accrediteren als stageplaats voor de jongeren van de Westkruiskade.

 

Jongeren juist dichterbij halen

Stage aan de kade is geboren uit het idee dat we jongeren niet moeten wegjagen, maar juist moeten kijken wat er aan de hand is. Het zijn dan misschien wel hangjongeren, maar het zijn ook onze jongeren. Jongeren die op dit moment lastig aan een stageplek komen.

De ondernemers aan de Westkruiskade bieden de jongeren nu een kans door stageplekken voor ze te realiseren. Bijkomend voordeel is dat de ondernemers veel meer feeling met de wijk krijgen. Het succes van Stage aan de kade schrijft Richard toe aan de gezamenlijkheid. 'We kennen onze eigen jongeren, we helpen ze zich te ontwikkelen en brengen ze op een hoger niveau. We verbeteren hierdoor het totaal van de wijk en iedereen werkt mee.'

 

Wat betekent Werk aan de Kade nog meer?


Werk aan de Kade www.werkaandekade.nl betekent onder meer dat de ondernemers aan de West Kruiskade zich nog meer inzetten om stage- en leer- werkplaatsen te creëren. Maar biedt ook jongeren en deelnemers kansen bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming. Straks is het mogelijk om, als je stage loopt een apart leerprogramma te volgen. Dit leerprogramma wordt gegeven door mensen uit de praktijk.

 

Partners

We werken samen met scholen als Zadkine; Albeda College; Hoge School Rotterdam; HES, vakschool LMC en andere opleidingsbedrijven.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Han Paulides

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen

Meer projecten