vrijwillige coaches bieden hulp bij taalachterstand

De vraagstelling

Wmo Radar is sinds 2013 verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg en welzijn in Rotterdam centrum. Onderdeel  van ons dienstenpakket is het aanbieden van taalcursussen. Veel mensen beheersen de Nederlandse taal niet of onvoldoende en dat leidt vaak tot sociale achterstand. Ze vinden niet de baan die ze willen of zijn niet in staat om een opleiding te volgen. Sommigen lukt het zelfs niet om goed te communiceren met hun kind of kleinkind of een praatje te maken met de buurvrouw. Taal  is dus de sleutel om mee te kunnen doen. Met een goed taalaanbod willen wij mensen weer perspectief bieden.

Onze oplossing

Radar organiseert  haar taalcursussen in de vorm van groepslessen binnen twee bestaande  programma’s: Taal voor het Leven,  landelijke aanpak van stichting Lezen & Schrijven. En Taal Dichtbij, dat gestimuleerd  wordt via het Taaloffensief  Rotterdam.

Beide  programma’s  hebben  een praktijkgerichte insteek. Met de inzet van  professionele  taaldocenten, vrijwillige  taaldocenten  en vrijwillige taalcoaches. Een deel van de taalcoaches zijn studenten sociaal-maatschappelijke  dienstverlening  (Mbo).

 

Inzet vrijwillige taalcoaches

Naast de groepslessen, gaan deelnemers wekelijks met een taalcoach in gesprek. Dat gebeurt vaak in een klein groepje. Cursisten maken hiervoor samen een planning.  Zo brengen ze geleerde vaardigheden meteen in de praktijk. Het thema van de ontmoetingen bepalen de cursisten zelf. Dat kan variëren van het oefenen van een gesprek met de huisarts, of een bezoek aan een museum, tot het opwaarderen van de ov-chipkaart. Door  deze gesprekken verbetert niet alleen de taalvaardigheid van de cursisten. Alle deelnemers, dus ook de taalcoach zelf, leren meer over  elkaars achtergrond en cultuur.

 

Met een taalcoach naar Piet Hein

Isman, Ahmed en ik hebben afgesproken op de Lage  Erfbrug. We bezoeken de Nederlandse zeerover Pieter Pieterszoon Heyn. We lezen de teksten bij zijn standbeeld,  we lopen door zijn geboortestraat  en alles wordt taal. Er kan geen woord meer ongelezen blijven. Ahmed zegt dat Somaliers op zoek zijn naar vrijheid.  Onze volgende ontmoeting  gaat over vrijheid.  We spreken af bij Zadkines beeld De Verwoeste  Stad.

 

Deelnemers zijn onze ambassadeurs

Nu er eenmaal  een groot aantal groepen  draaien, zijn onze enthousiaste  deelnemers  natuurlijk ook belangrijk voor  de werving.  Zij delen  hun positieve ervaringen met bekenden  in hun omgeving. Zonder veel extra inspanningen  komen er nu wekelijks nieuwe aanmeldingen bij ons binnen.

 

De vrijwilligers hebben het eigenaarschap

De vrijwilligers van de organisaties, in feite onze ambassadeurs,  hebben het volledige eigenaarschap van de cursus. Radar faciliteert alleen; we zorgen voor  leslokalen, docenten, taalcoaches, materialen etc. Bij elke stap die we zetten betrekken we onze ambassadeurs. Als steunpilaren van het project zijn zij de pijlers voor het succes.

 

Hoe verklaren we dit succes?

1. Laagdrempelig aanbod

2. Persoonlijke benadering

3. Meer dan alleen taal

4. Brede samenwerking

5. Radar doet niet, maar faciliteert

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Mahender Autar, projectleider.

>>Kijk hier voor de factsheet van januari 2014

>>Kijk hier voor de folder over Taal

 

 

                   

Delen

Meer projecten