van vreedzame school naar vreedzame wijk

De vraagstelling

Van Vreedzame School naar Vreedzame Wijk. In de wijk 'het Oude Westen' is Wmo Radar deze uitdaging aangegaan, in opdracht van de deelgemeente Rotterdam.

Onze oplossing

Met de Vreedzame  Wijk wordt  een samenhangende pedagogische visie ingevoerd  bij alle partijen in de wijk die met basisschoolkinderen werken. Het gaat zowel om vrijwilligers -  en professionele  organisaties  als om netwerken. De basis voor die pedagogische  visie wordt gevormd door de principes van  De Vreedzame School, waarin  kinderen  leren:

  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • constructief conflicten op te lossen
  • verantwoordelijkheid  te nemen  voor  elkaar en voor  de gemeenschap
  • een open houding  aan  te nemen  tegenover verschillende  mensen volgens  welke principes  onze democratische samenleving  is ingericht.

 

Gescheiden werelden aan elkaar knopen

Kinderen  leven  te vaak in van  elkaar gescheiden werelden (school, thuis, straat). Dat willen we doorbreken. Alle organisaties  in de wijk krijgen informatie en een training over  de principes en uitgangspunten van  De Vreedzame  School. Zo worden de pedagogische  milieus ‘aan elkaar geknoopt’. Voor kinderen  en jongeren  wordt duidelijk dat er overal  dezelfde  verwachtingen,  regels en afspraken  zijn. Ze worden uitgedaagd om hun ‘vreedzame’ competenties ook toe te passen buiten de school. Volwassenen in de wijk  zorgen samen voor een positief opvoedklimaat. Met als resultaat een veilig,  positief sociaal klimaat.

 

Wijkpartners doen graag mee

Veel wijkpartners in het Oude Westen doen graag mee aan de Vreedzame wijk en hebben de training Vreedzaam gevolgd of gaan deze nog volgen. De trainingen worden in twee fase uitgevoerd. De eerste heeft in februari 2014 plaatsgevonden en de tweede ronde loopt van september tot december .

 

Extra uitdaging voor Radar

Anders dan in andere steden in Nederland waar de Vreedzame Wijk wordt ingevoerd, werkt Radar in in het Oude Westen niet met betaalde en opgeleide professionels, maar met vrijwilligers. Ariette Furtado, krachtcoach bij Radar vertelt: 'Vrijwilligers maken liever eigen keuzes en daardoor is het soms lastig om ze aan te sturen. Het positieve van werken met vrijwilligers is dat veel mensen die zeer betrokken zijn bij de wijk en hier al lang wonen erg enthousiast zijn over de invoering van de Vreedzame Wijk.'

 

Meer informatie?

Neem contact op met: Esther van Riesen,  buurtcoach

>>Kijk hier voor de factsheet van januari 2014

Delen

Meer projecten