Stop uitval op school

De vraagstelling

Hoe stimuleer en begeleid je voortijdige en vroegtijdige schoolverlaters (vsv'ers) in het centrum van Rotterdam om hun scholing weer op te pakken?

Onze oplossing

Als je jongeren terug wilt krijgen in de schoolbanken, moet je eerst hun beweegredenen achterhalen waarom ze niet meer naar school gaan.
 

Waarom stoppen jongeren met school?

Een veel voorkomende reden voor schooluitval is dat jongeren vervolgopleidingen kiezen die niet bij hun passen. Waardoor ze interesse verliezen en afhaken. Ook spelen persoonlijke problemen een grote rol. Bij teveel problematiek op diverse leefgebieden kunnen ze zich nauwelijks concentreren. Denk hierbij aan financiële problemen, huisvesting of een problematische leefomgeving. Dit alles zorgt ervoor dat ze niet of nauwelijks de startkwalificatie behalen.

 

De unieke aanpak van Radar

Jermaine Sandvliet VSV coach bij Radar vertelt: ‘We bezoeken de jongeren thuis. En het blijft niet bij 1x aanbellen. We zijn vasthoudend en voelen ons soms bijna stalkers. We willen de jongeren echt bereiken. De ‘neezeggers’, de jongeren die nee blijven zeggen en geen interesse hebben, benaderen we via onze ambulante jongerenwerkers. De samenwerking met mijn collega’s op straat  is erg belangrijk.

We richten ons op jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben en geen opleiding volgen. Een startkwalificatie is een diploma Havo, Vwo of minimaal niveau 2 van het MBO.

 

De wasstraat is heel intensief


We doen niet alleen aan huisbezoeken, we gaan verder en begeleiden de jongeren intensief. We noemen onze aanpak ook wel de wasstraat. Smetjes van je blazoen af en je gaat weer fris en helder de goede kant op. Het heeft geen zin om ze weer zo snel mogelijk op school te krijgen. Het gaat erom kennis te krijgen van hun eigen kunnen, talent en vooral passie. Dit is voor de meeste vsv jongeren een onoverzichtelijke brei geworden, waardoor ze het geloof in zichzelf hebben verloren. Door dit geloof weer te stimuleren werken we aan een nieuw toekomstperspectief. Daarnaast kijk ik naar alle leefgebieden waar problemen liggen. Financieel, huisvesting, sociale omgeving.’

 

We maken verschil door ze echt iets te bieden


Een werkleerplek of een stageplek. We hebben veel contact met scholen zoals het Albeda en het SIC college. Daarnaast monitoren we de voortgang bij de scholen. Bekijken we cijferlijsten en aanwezigheid. Om goed vinger aan de pols te houden. Naast de korte lijnen met de scholengemeenschappen werken we nauw samen met politie, maatschappelijk werk, Leerplicht en jeugdreclassering.

 

Onze aanpak werkt!


Inmiddels heeft Jermaine een flink  netwerk opgebouwd. Stagiaires helpen hem bij de huisbezoeken. Jongeren die hij weer de schoolbanken heeft geholpen zijn ambassadeurs in de wijk geworden. Zo wordt het aantal zelfmelders steeds hoger. Zelfmelders zijn jongeren die vsv’er zijn en die uit eigen beweging ons komen opzoeken voor ondersteuning. Via de goede contacten met scholen zoals Zadkine en Albeda krijgen we ook namen door van spijbelende en schoolverlatende jongeren.

 

Vakmanschap


We oriënteren ons op het vlak van kansen ook op bedrijven die vakmanschap hoog in het vaandel hebben staan, zoals het Havenbedrijf Rotterdam. Dit om jongeren die geen herstart meer willen maken qua scholing een alternatief te bieden. Zodat zij binnen een bedrijf opgeleid kunnen worden in de haven, techniek en staal- en constructiebranche.

 

Waarom is school zo belangrijk?

Jongeren zonder een dagbesteding zijn makkelijk te beïnvloeden door de culturen van de straat waarbij crimineel of overlastgevend gedrag het vervolg is van hun ontwikkeling. De aanpak van VSV jongeren betekent voor de wijken Cool, Stadsdriehoek en Oude Westen dat er minder kans is op overlast, criminaliteit, werkeloosheid. Door scholing hebben de jongeren een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. En komt er meer kennis in de wijk waardoor de kans op burgerinitiatieven en ondernemend denken vergroot word. 

Delen

Meer projecten