Krachtige ouders, krachtige kinderen


thema: wmo diensten

De vraagstelling

Hoe leer je ouders om hun kinderen te steunen richting zelfstandigheid? 

Onze oplossing

Een periode van drie maanden staat in het teken van het leren van ouders om vanuit hun kracht kinderen te steunen richting zelfstandigheid. We willen beschermende factoren bij kinderen vergroten, zodat er een gevoel van veiligheid ontstaat bij de kinderen en zij zich sterker voelen op hun pad richting volwassenheid en ook zelfstandigheid. Met behulp van de onderstaande programma’s willen wij een positieve bijdrage leveren aan het krachtig maken van de ouders in het centrumgebied en hun kinderen.

 

Be a Man

Be a man! Is een voorlichtingsmethode om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen bij 12 tot en met 16 jarige, laagopgeleide jongens met een Marokkaanse en Turkse achtergrond. Kenmerkend is de inzet van peer educators. Positieve rolmodellen worden ingezet om vanuit hun hun relatie om houding en gedrag van de jongens te beïnvloeden. Er wordt tevens nauw samengewerkt met de jongerenwerkers.  

Door middel van rollenspellen, oefeningen en discussies worden jongens uitgedaagd om na te denken over hun eigen handelen ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Weerbaarheidstraining voor moeders en kinderen

Als je weerbaar bent, laat je je niet van alles overkomen. Je weet wat je wel en ook wat je niet wilt. Je herkent signalen bij jezelf en bij de ander en weet hoe je er op kan reageren. Je weet je grenzen aan te geven. Je bent bewust bezig met wat je wel en wat je niet wilt. Weerbare ouders betekent weerbare kinderen.

De laatste training bestaat uit het aanbieden van een toneelstuk genaamd “Oumi”, wat moeder betekend. Het staat in het teken van ouderschap, verwachtingen die ouders hebben ten aanzien van hun kinderen, normen en waarden en de moeilijkheidsgraad tussen eigen keuzes maken en tegemoetkomen aan de wens van de ouder.  

 

Huisbezoeken

80 procent van de enkelvoudige problemen dienen door het wijknetwerk opgevangen te worden. In de praktijk blijkt dat er weinig tot geen aanmeldingen bij ons zijn gedaan, waardoor de vraag is ontstaan, “zijn er dan ook geen problemen te constateren bij onze wijkbewoners of bereiken zijn ons niet”. “Zijn onze bewoners zelfredzaam om hun enkelvoudige vragen op te lossen? Zo nee, op welke wijze laten zij zich vinden? 

Wat kunnen we van hen leren, welke signalen willen zij met ons delen? Middels een 15 tal huisbezoeken gaan wij met gezinnen in gesprek over verschillende onderwerpen zoals, opvoeding, zingeving, weerbaarheid, verantwoordelijkheid, conflicten, (extreme) idealen.

 

Dialoog over zingeving en idealen

Een open dialoog met wijkbewoners over zingeving en idealen. We willen nader tot elkaar te komen om een gezamenlijke draagkracht op het gebied van idealen en zingeving te creëren. Zodat we angsten ten aanzien van religie kunnen verkleinen.

 

Meidenhuiskamer

Begin dit jaar is er een training verzorgd aan meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar genaamd, “Sterke meiden, hersenen op aan”. Een training die zich richtte op het bewust maken van meisjes op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Naar aanleiding van die training ontstond de behoefte vanuit de meiden om meerdere keren bij elkaar te komen waarbij meisjes hun ervaringen met elkaar over school, gezin, vrienden konden delen.

Zo is er een meidenhuiskamer ontstaan waarbij de meiden 2 keer in de maand op de vrijdagavond bij elkaar komen. De meidenhuiskamer biedt een plek waarbij meiden in een veilige leeromgeving verantwoordelijkheid, eigen initiatief en weerbaarheid kunnen ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat zij zelf de thema’s aandragen en voorbereiden.

 

Tweedaagse training voor ambassadeurs seksueel grensoverschrijdend gedrag

Een aantal meiden uit de voorgaande trainingen “Sterke meiden, hersenen op aan!” hebben te kennen gegeven zich in te willen zetten als peercoach. Hun rol is om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te signaleren  bespreken met hun peergroup en/of  de signalen door te geven aan professionals. Om aan deze behoefte voldoen krijgen zij een training waarbij zij zich ontwikkelen als peercoach. 

 

 Wat zijn de effecten?

  • Meiden worden weerbaarder en zoeken indien nodig hulp.
  • Kinderen en ouders krijgen meer zelfvertrouwen en een trots gevoel.
  • Kinderen en ouders lijken het fijn te vinden om over lastige situaties te praten. Ze zien in dat zij niet de enige zijn en kunnen oplossingen voor die lastige situaties oefenen.
  • Ouders en kinderen zijn zich bewust van hun handelen en hebben geoefend hoe hier op in te spelen.
  • Gedragsverandering, zoals afname van sociale en lichamelijke problemen, denk- en aandachtsproblemen en agressief gedrag.
  • Kinderen ervaren verbeteringen in de relatie met hun leeftijdsgenoten en ouders.
  • Ouders en kinderen kunnen vaker nee zeggen en zijn in staat om grenzen te trekken en rustig te blijven bij kritiek. Ze komen minder vaak in ruzies terecht.
  • Kinderen kunnen betere keuzes maken, doelen leren stellen en beter ontspannen.

 

Kortom een complete aanpak voor het krachtiger maken van onze ouders en kinderen in het centrumgebied.  

Voor meer informatie over deze aanpak kun je contact opnemen met Salima Dhchar, krachtcoach bij Radar Wmo diensten via: 06-21 55 06 00 of S.Dchar@wmoradar.nl

Delen

Meer projecten