Belfleur is een helpende hand

De vraagstelling

Radar is sinds 2012 de partij voor de uitvoering van zorg en welzijn in Rotterdam centrum. De Lelie Zorggroep verzorgt in het centrum hulp bij huishouden. Inmiddels werken we intensief samen voor de kwetsbare bewoners in het centrum. Een aantal hulpvragen van bewoners vielen echter buiten de nieuw vastgestelde indicatienormen voor hulp in de huishouding. Dat geldt bijvoorbeeld voor hulp in huis bij kleine klusjes of iemand ondersteunen bij het boodschappen doen.

Onze oplossing

Daar is BelFleur op ingesprongen. Een initiatief van Radar met inzet van vrijwilligers. Er is nu een pool van bijna 40 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zetten zich regelmatig in voor wijkbewoners die niet alles meer zelfstandig kunnen. Dat doen ze met veel enthousiasme en ieder met zijn eigen talenten en capaciteiten.

Door BelFleur wordt  intensief samengewerkt met de zorgpartners in Rotterdam centrum. Elske Geleedst van Radar is een van de initiatiefnemers van BelFleur. Zij is enthousiast over de samenwerking met Lelie Zorggroep. Elske hierover: ‘Het is een prima samenwerking, we houden elkaar scherp. En zo zorgen we samen dat er niemand tussen wal en schip valt.'

 

Niks te dol voor BelFleur!

Vrijwilligers zetten zich op allerlei manieren  in voor kwetsbare Rotterdammers. Bijvoorbeeld:

  • Boodschappen doen
  • Een praatje maken, iemand gezelschap houden
  • Wassen en strijken
  • Computer repareren
  • Balkon schoon maken
  • Hond uitlaten
  • Iemand begeleiden naar de huisarts of ziekenhuis

 

Snelle matching

In de dagelijkse praktijk meldt een hulp bij huishouding van Lelie Zorggroep een signaal bij haar coördinator. Die stuurt vervolgens, meestal binnen een dag, een email met alle binnen gekomen vragen naar BelFleur. BelFleur neemt de volgende dag contact op met de klant. Er worden praktische feiten gecheckt en de vraag voor een dienst wordt besproken. Dan gaat BelFleur op zoek naar een passende vrijwilliger, die het klusje kan klaren. Er zit maximaal twee weken tussen de vraag en de matching met een vrijwilliger. Daar zijn ze bij Belfleur best trots op!

 

Groep vrijwilligers blijft groeien

Er zijn veel vrijwilligers nodig om aan de vraag van bewoners te kunnen voldoen. In overleg met de gemeente/Sozawe zijn er instroombijeenkomsten voor mensen met een uitkering. Elske: ‘Iedereen heeft talenten, wij geloven dat iedereen wat kan. Daarnaast zijn er ook mensen uit de wijk die BelFleur weten te vinden en zich aanmelden als vrijwilliger’.

Op dit moment hebben we vrijwilligers van 19 tot 73 jaar. De groep ondersteunt nu 180 klanten. Een groot deel van deze klanten hebben wekelijks een vrijwilliger over de vloer, die hen helpt of iets met ze onderneemt. BelFleur levert op dit moment aanvullende diensten bij maar liefst een derde van de klanten van de Lelie Zorggroep in Rotterdam centrum.

 

 

 

Delen

Meer projecten