een goed geïntegreerde aanpak tegen eenzaamheid

De vraagstelling

Op eenzaamheid ligt een extra taboe

Zelden meldt zich een klant met de vraag of wij iets kunnen betekenen ter verlichting van zijn eenzaamheid of isolement. De meeste klanten komen binnen met vragen om praktische ondersteuning zoals bijvoorbeeld de vraag om een scootmobiel, extra huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of een maaltijdvoorziening. Hulp vragen is voor de meeste mensen al erg lastig. Op eenzaamheid en isolement ligt een extra taboe en niemand zal aan een wildvreemde vertellen dat de muren op hem afkomen of dat hij al in geen dagen met iemand gesproken heeft.

Onze oplossing

Een goede relatie geeft ruimte

Door eerst in te gaan op de praktische vragen en een eventuele crisissituatie te stabiliseren werkt de krachtcoach van Wmo Radar aan het vertrouwen tussen hem/haar en de klant. Tegelijkertijd geeft dit de gelegenheid om te letten op signalen van isolement. In de praktijk betekent dat voor een krachtcoach dat hij/zij goed rondkijkt en tussen de regels door luistert. Een goede relatie tussen krachtcoach en klant geeft ruimte om te vragen hoe het werkelijk met iemand gaat. Pas dan komen klanten, vaak nog schoorvoetend, met het verhaal achter hun verhaal.

 

Netwerkcoach: verwaterde of nieuwe contacten

Afhankelijk van het verhaal van de klant en van zijn verleden kan Radar verschillende oplossingen bieden. Voor mensen die in hun verleden wel sociale contacten hadden en over voldoende sociale vaardigheden beschikken is het inzetten van een netwerkcoach een optie. Zo'n netwerkcoach trekt een tijd met iemand op en probeert oude verwaterde contacten te herstellen of nieuwe contacten te leggen. Het gaat niet om het creëren van grote netwerken maar een of twee mensen erbij kan voor iemand al een wereld van verschil betekenen.

 

Vrijwillige netwerkcoaches zijn georganiseerde vrienden

Zij doen iets wat juist bij kwetsbare klanten moeilijk is: zij zijn informeel en daardoor in staat een andere relatie op te bouwen dan een hulpverlener. De professional schept voorwaarden voor de inzet van formele hulp en de vrijwilliger zoekt ondersteuning in het informele netwerk. Wanneer de netwerkcoach aan het werk is trekt de professional zich terug maar blijft op de achtergrond aanwezig ter ondersteuning van de vrijwilliger.

Soms wordt het contact met één van de kinderen hersteld, soms wordt iemand in contact gebracht met een buurtgenoot met vergelijkbare interesses of iemand gaat wekelijks deelnemen aan een georganiseerde maaltijd. Eén of twee mensen erbij kan het verschil maken.

 

Vrijwilligers een professionele training

De netwerkcoaches vormen het hart van het project. In ruil voor hun inzet mogen zij een professionele training tot netwerkcoach volgen. Bij een goede match genieten klant en netwerkcoach van het contact en van de wederzijdse waardering voor elkaar.

 

De kracht van het project is het gezamenlijk optrekken

Het gezamenlijk optrekken van zorg- en welzijnprofessionals en van vrijwilligers samen met buren en mantelzorgers. Vanuit de WIE-focus probeert Wmo Radar zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid terug te leggen bij de klant en de mensen in hun directe omgeving. Dat klinkt logisch maar blijkt in de praktijk een hele uitdaging. Met vallen en opstaan proberen we samen met bewoners vorm te geven aan die nieuwe manier van werken.

Delen

Meer projecten