70+ langer thuis en minder eenzaam

De vraagstelling

Hoe kun je 70-plussers langer zelfstandig laten wonen en functioneren?

 

Onze oplossing

Verbind het medische en sociale domein

Om kwetsbare ouderen in de wijk in kaart te brengen, ontwikkelden we samen met huisartsen een aanpak. Netwerkcoaches bezochten wijkbewoners van 70+ en spraken met hen over hun gezondheid en sociale netwerk.

Voor bewoners die behoefte hadden aan ondersteuning werden oplossingen gezocht, onder meer met 'welzijn op recept': creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie daarvan. De netwerkcoaches werkten aan het versterken van het netwerk van de oudere wijkbewoners. Met als doel het verbeteren van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

 

Gericht werken aan oplossingen voor ouderen

Jolanda Moerkerke teamcoach: 'Radar heeft de ambitie om binnen het sociale domein oplossingen te zoeken voor zaken die het medische domein signaleert. Toen huisarts Anky Erlings ons voorstelde om ruim 200 ouderen te bezoeken, zagen wij dat als een kans. De huisarts is voor veel ouderen toch het eerste aanspreekpunt bij problemen.

Uiteindelijk hebben we 354 wijkbewoners van 70+ bezocht in 2014. Een enorme investering met een enorme waarde. Doordat we nu een goed beeld hebben van de problemen van ouderen en mantelzorgers kunnen we gericht aan oplossingen en preventie werken. Het mooie is dat deze aanpak een succes blijkt voor het bestrijden van eenzaamheid.

We werken in deze aanpak samen met huisartsen, maar ook met organisaties als het wijkpastoraat, de Zonnebloem, Lelie zorggroep, Laurens, Humanitas en zelforganisaties als Spirit55+ en Anders Ouder Worden.'

 

Huisarts Eline van der Zwan:

'Per situatie gingen we puzzelen wat kunnen we bieden?'

'Als huisarts is het soms lastig om een goed beeld te krijgen van de situatie van oudere wijkbewoners. Omdat ze niet op het spreekuur komen of alleen herhaalrecepten komen ophalen. De samenwerking met Radar heeft ons het prettige gevoel opgeleverd dat we iedereen gezien hebben. Als huisarts kijk ik vooral met een medische blik: kan je zelfstandig door het huis lopen? Val je over kleedjes? Dat soort dingen. Radar kan andere dingen bieden. Zij weten dat daar toevallig nog een eenzame oudere woont die bij een andere huisarts in de praktijk zit. Zij kunnen deze mensen met elkaar verbinden.'

 

Eenzaamheid tegengaan

'We hebben alle wijkbewoners van boven de zeventig benaderd. Eens per drie maanden bespraken we de hele lijst en maakte we een schifting. Bij veel wijkbewoners was behoefte aan een vervolg. Dat varieerde van af en toe contact tot intensievere ondersteuning. Per situatie gingen we puzzelen. Wat zijn de knelpunten? Hoe kunnen we verder in gesprek komen? Hoe kunnen we de mantelzorger ontlasten? Wat kunnen we als huisarts betekenen? Wat kan Radar bieden? Wat ik persoonlijk heel mooi vind is dat we door deze aanpak de eenzaamheid in Rotterdam kunnen tegengaan.'

Lees ook dit dit artikel van Mattis van den Boogaard over de aanpak rond de huisbezoeken.

 

 

 

Delen

Meer projecten